ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ISO 22000:2018

Το Πρότυπο ISO 22000 είναι ένα ∆ιεθνές Πρότυπο που προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων προκειµένου οι οργανισµοί της αλυσίδας τροφίµων να καταδεικνύουν την ικανότητά τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίµων. Το πρότυπο ενσωµατώνει πλήρως τις αρχές του HACCP του Codex Alimentarius, τις απαιτήσεις των προαπαιτούµενων (PRPs και OPRPs), τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τις γενικές αρχές των συστηµάτων διαχείρισης.

Η ουσία της μετάβασης στο νέο αυτό πρότυπο, έγκειται κυρίως στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα διεθνές πρότυπο για την Ασφάλεια των Τροφίμων με δομή πλήρως εναρμονισμένη με το Annex SL δηλαδή με την δομή High Level Structure που ακολουθούν πλέον όλες οι νέες εκδόσεις των προτύπων του ISO, όπως αυτές των 9001:2015 και 14001:2015, και η οποία επιφέρει ένα κοινό πλαίσιο εφαρμογής για όλα τα συστήματα διαχείρισης που δύναται να διαθέτει κάθε επιχείρηση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το Πρότυπο ISO 22000 απευθύνεται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων από το 'χωράφι του παραγωγού' ως το 'ράφι του καταναλωτή', καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα δραστηριοτήτων (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, μεταφορά και πώληση τροφίμων). Απευθύνεται επίσης και σε εταιρείες που σχετίζονται έμμεσα με την παραγωγή τροφίμων, όπως υπηρεσίες καθαρισμού και κατασκευής εξοπλισμού κ.α.

Το ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον κλάδο και τη γεωγραφική τους τοποθεσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 22000:2018;

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος 22000:2018 είναι:

 • Δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Ενισχύεται το αίσθηµα ασφάλειας των καταναλωτών
 • Προσδιορίζει, διαχειρίζεται και μετριάζει τους κινδύνους ασφάλειας τροφίμων
 • Μειώνει και να εξαλείφει πιθανές ανακλήσεις προϊόντων και αντιδικίες
 • Αντιμετωπίζει τυχόν διατροφικές κρίσεις
 • Συνεχής βελτίωση – βελτιώστε τις διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων και την επικοινωνία κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων.
 • Διαφάνεια – κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων.
 • Συμμόρφωση με νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

   

  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

   

  timeline22000

  Η μετάβαση στο νέο πρότυπο μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τακτικής επιθεώρησης, επαναπιστοποίησης ή επιτήρησης ή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ειδική προς τούτο επιθεώρηση.


  Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων ή επιθυμείτε μια προσφορά για την ανάπτυξη ενός συστήματος στην εταιρεία σας, καλέστε μας στο 2130291333 ή να στείλτε μας μήνυμα στο info@iso4u.gr.  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.