ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ISO 27001:2013

Το ISO 27001 είναι το πιο διαδεδομένο και αναγνωρισμένο διεθνώς Πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Το πρότυπο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφάλειας. Αυτή η επιλογή βοηθά ένα οργανισμό να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία πληροφοριών και να τον εμπιστεύονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα οι πελάτες του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το ISO 27001 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και σε κάθε τομέα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για οργανισμούς που η προστασία της πληροφορίας είναι κρίσιμη, όπως σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, υγεία, το δημόσιο και η πληροφορική. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 27001:2013;

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 θα σας βοηθήσει:

  • Να εξασφαλίσετε συμμόρφωση με τις απαιτούμενες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Να προσδιορίσετε τους κινδύνους και να εφαρμόσετε ελέγχους για την διαχείριση ή μείωσή τους
  • Να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων και να επιδείξετε στους πελάτες σας ότι η ασφάλεια των πληροφοριών τους είναι πρωταρχικής σημασίας για εσάς
  • Να εντοπίζετε και να αντιμετωπίζετε γρήγορα οποιεσδήποτε παραβιάσεις ασφαλείας

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ή επιθυμείτε μια προσφορά για την ανάπτυξη ενός συστήματος στην εταιρεία σας, καλέστε μας στο 2130291333 ή να στείλτε μας μήνυμα στο info@iso4u.gr. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.