ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ISO 45001:2018

Το νέο πρότυπο 45001 αντικαθιστά το OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Η ουσία της μετάβασης στο νέο αυτό πρότυπο, έγκειται κυρίως στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα διεθνές πρότυπο για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία με δομή πλήρως εναρμονισμένης με το Annex SL δηλαδή με την δομή High Level Structure που ακολουθούν πλέον όλες οι νέες εκδόσεις των προτύπων του ISO, όπως αυτές των 9001:2015 και 14001:2015, και η οποία επιφέρει ένα κοινό πλαίσιο εφαρμογής για όλα τα συστήματα διαχείρισης που δύναται να διαθέτει κάθε επιχείρηση.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το πρότυπο ISO 45001 είναι κατάλληλο για όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 45001:2018;

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος 45001:2018 είναι:

 • Μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 • Μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης
 • Μειωμένο κόστος των ασφαλίστρων
 • Δημιουργία κουλτούρας υγείας και ασφάλειας, όπου οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο δικό τους OH & S
 • Ενισχυμένη δέσμευση ηγεσίας για την βελτίωση των επιδόσεων OH & S
 • Ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη πιθανότητας νομοθετικών παραβάσεων
 • Ενισχυμένη φήμη
 • Καλύτερες συνθήκες εργασίας
 • Βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού

   

  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

   

  timeline45

  Η μετάβαση στο νέο πρότυπο μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τακτικής επιθεώρησης επαναπιστοποίησης ή επιτήρησης ή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ειδική προς τούτο επιθεώρηση.


  Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα  ή επιθυμείτε μια προσφορά για την ανάπτυξη ενός συστήματος στην εταιρεία σας, καλέστε μας στο 2130291333 ή να στείλτε μας μήνυμα στο info@iso4u.gr.  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.