ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ISO 14001:2015

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Βοηθάει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων και της μείωσης των αποβλήτων, κερδίζοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το πρότυπο ISO 14001 είναι κατάλληλο για όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Βασική απαίτηση του προτύπου είναι η επιχείρηση να εξετάζει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, τα ύδατα και τα λύματα, η διαχείριση των αποβλήτων, η ρύπανση του εδάφους, ο μετριασμός και η προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, η χρήση πόρων και η αποδοτικότητα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 14001:2015;

Οι χρήστες του προτύπου ανέφεραν ότι το ISO 14001:2015 βοηθά:

 • Στη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις ισχύουσες και μελλοντικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Στην αύξηση της συμμετοχής της Διοίκησης και της δέσμευσης των εργαζομένων.
 • Στη βελτίωση της φήμης της εταιρείας και της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών μέσω στρατηγικής επικοινωνίας.
 • Στην επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων με την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στη διαχείριση των επιχειρήσεων.
 • Στην παροχή ανταγωνιστικού και οικονομικού πλεονεκτήματος μέσω βελτιωμένης αποτελεσματικότητας και μείωσης του κόστους.
 • Στην ενθάρρυνση καλύτερων περιβαλλοντικών επιδόσεων των προμηθευτών, ενσωματώνοντάς τις στα επιχειρηματικά συστήματα του οργανισμού.

    

  Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή επιθυμείτε μια προσφορά για την ανάπτυξη ενός συστήματος στην εταιρεία σας, καλέστε μας στο 2130291333 ή να στείλτε μας μήνυμα στο info@iso4u.gr.  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.