ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Παράταση για την επανακατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/10/2019

Επανακατάταξη των παραδοσιακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/12/2019

   Η εταιρεία μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια -διαμερίσματα) να συλλέξουν μόρια για την κατάταξη τους σε αστέρια και κλειδιά.

 Ανάπτυξη & εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 (για ξενοδοχεία - ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα - 100 ΜΟΡΙΑ).

 Ανάπτυξη & εφαρμογή περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με ISO 14001 / ECOLABEL / EMAS (για ξενοδοχεία - 200 ΜΟΡΙΑ).

 Ανάπτυξη & εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (για ξενοδοχεία)

  • ISO 22000:2005 (200 ΜΟΡΙΑ)
  • HACCP, CODEX ALIMENTARIUS (100 ΜΟΡΙΑ). 

 Ένταξη ξενοδοχείου στο πρόγραμμα Ελληνικό Πρωϊνό του Ξ.Ε.Ε (200 ΜΟΡΙΑ). 

 Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος διαχείρισης παραπόνων πελατών (εφόσον δεν διαθέτει Σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2015) (για ξενοδοχεία - 100 ΜΟΡΙΑ).

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μοριοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος – https://cert.grhotels.gr .