ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις όλων των προτύπων που θέλει να εφαρμόσει η επιχείρηση, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα (ISO 9001), την προστασία του περιβάλλοντος (ISO 14001), της υγείας & ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001) και ενδεχομένως άλλων προτύπων.

Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης αποτελείται από ένα Εγχειρίδιο Συστήματος (εφόσον απαιτείται), ένα σετ διαδικασιών/διεργασιών, ένα σετ Οδηγιών Εργασίας και ένα σετ εντύπων με ενιαία κωδικοποίηση όλων των εγγράφων.

Η ISO4U αναλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης καθώς και την ενοποίηση ήδη υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο σύστημα.


Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ή επιθυμείτε μια προσφορά για την ανάπτυξη ενός συστήματος στην εταιρεία σας, καλέστε μας στο 2130291333 ή να στείλτε μας μήνυμα στο info@iso4u.gr.  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.