ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001:2018

Tο νέο πρότυπο 45001:2018 σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2018 και σταδιακά θα αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801).

Στο νέο πρότυπο χρησιμοποιείται η νέα δομή του Annex SL (High Level Structure), έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως τα ISO 9001 και ISO 14001.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.